Optivolt Optivolt Optivolt

Nieuwsflits


Laco Nederland gunt, nadat het - OptiVolt project Laco Glanerbrook - succesvol was opgeleverd, OptiVolt de fantastische opdracht voor levering van energiebesparende systemen, profielanalyse en meetdiensten voor nog eens 11 Laco accommodaties.

Laco Recreatie beheert en exploiteert goed uitgeruste accommodaties met een breed aanbod aan sport- en vrijetijdsactiviteiten. Zo'n veertig sport- en vrijetijdscentra in heel Nederland vallen onder de Laco-vlag.

Focus op begeleiding en training

Onze medewerkers zien wij als de spil van onze organisatie. Zij zijn bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening. En daarmee voor het succes van Laco. Daarom besteden wij veel aandacht aan begeleiding en training. Zij krijgen de kans binnen Laco meer taken en verantwoordelijkheden te verwerven. Wij ontwikkelen uitwisselingsprogramma's zodat knowhow, kennis en vaardigheden worden gedeeld en de medewerkers multifunctioneel inzetbaar zijn. Door deze benadering zijn onze medewerkers gemotiveerd en voelen zij zich betrokken.

Voor ieder wat wils

Laco richt zich niet op één doelgroep. Bij onze accommodaties is iedereen welkom. Van 0 tot 90. Uit alle lagen van de bevolking. Door de laagdrempeligheid van onze accommodaties en de gemoedelijke sfeer zal iedereen zich thuis voelen bij Laco.
Komen Vastgoed Beheer gunt OptiVolt de opdracht om 9 gebouwen te voorzien van OptiVolt V-Liners®.

Nieuwe ontwikkelingen gaat Komen Vastgoed Beheer niet uit de weg. Op diverse plaatsen in het land hebben wij prachtige panden laten bouwen, uitgerust met de eisen van nu.

Ook heeft Komen Vastgoed Beheer ervaring met de herontwikkeling van panden, immers een hypermodern pand uit de vorige eeuw kan anno nu enige aanpassingen gebruiken. Voor meer rigoureuze maatregelen als (deels) slopen en opnieuw opbouwen deinzen wij niet terug.

Komen Vastgoed Beheer kan ontwikkelingsbegeleiding verzorgen voor partijen die bouwkundige vakkennis missen. Daarnaast kunnen wij zelfstandig het (her)ontwikkelingsproces voor derden uitvoeren en begeleiden.
Verbeteren Power Quality vergroent gebouwen

Het weekblad Facilitair & Gebouw heeft een fantastisch stuk geschreven over OptiVolt in haar 446e nummer. Vind het complete artikel hier
E&E Accommodations gunt OptiVolt de opdracht om energiebesparende apparatuur te installeren in Zeewolde.

E&E Accommodations biedt integrale oplossingen voor tijdelijke huisvesting, met name voor arbeidsmigranten. In samenwerking met betrokkenen (overheden, werkgevers, arbeidsbemiddelaars) biedt E&E een geschikte, legale, menswaardige en veilige woonomgeving.

Centraal in het denken en handelen van E&E Accommodations staat dat een goede woonomgeving en een warm thuis voor ieder mens belangrijk zijn als basis voor een gelukkig leven. Zeker wanneer je in een vreemde omgeving of een vreemd land gaat werken is een gezellige thuisbasis onontbeerlijk. Ook wanneer je in problemen zit en tijdelijk ergens onderdak nodig hebt hoop je een comfortabel onderdak te vinden.

E&E staat voor het op gereguleerde wijze aanbieden van flexibele huisvesting en faciliteiten aan arbeidsmigranten en tijdelijk woningzoekenden. Daartoe ontwikkelt, exploiteert en beheert E&E verschillende verblijfslocaties waar hoogwaardige, duurzame verblijfseenheden worden aangeboden. In samenwerking met (lokale) overheden, volkshuisvesters, werkgevers en arbeidsbemiddelaars realiseert E&E flexibele tijdelijke huisvesting op legale locaties, die voldoet aan richtlijnen SNF.
Zonnehuisgroep geeft opdracht voor installatie van de energiebesparende systemen van OptiVolt.

Een sterke en gezonde organisatie betekent meer voor cliënten en familie, medewerkers en vrijwilligers. Bij Zonnehuisgroep Noord is het motto ‘samen sterk’. Wij hebben gezien dat samenwerking kansen biedt. We zien tegelijkertijd uitdagingen, zoals ‘Hoe richt je de organisatie goed in? Hoe speel je in op maatregelen uit ‘Den Haag’? Hoe zorgen we voor onze meerwaarde?’ Om doordachte besluiten te kunnen nemen, hebben we in 2010 onze visie op de toekomst gemaakt en gepubliceerd. Deze visie, een ‘kompas’, is onze reiswijzer, die ons de richting aangeeft: zijn we op de goede weg? We zijn nu anderhalf jaar verder en onze visie en gedachtegoed hebben wortel geschoten. We zien in onze regio’s al prachtige initiatieven tot bloei komen.
Ook zorggroep ENA kiest voor haar gebouwen voor de energie besparende systemen van OptiVolt.

Als u bij ons woont, vinden wij huiselijkheid, sfeer, geborgenheid en veiligheid belangrijk. Onze woningen zijn comfortabel ingericht en bieden zorg waar uw situatie dan om vraagt. Hiernaast zijn er voorzieningen waaronder winkeltjes en een restaurant dichtbij.

Per huis zijn de woningen verschillend. Tegelijkertijd zijn uw wensen op het gebied van wonen aan het veranderen. Het idee is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen: midden in het leven blijven staan. Wij kijken altijd wat het beste bij u past; of u nu zelfstandig komt wonen of op basis van indicatie . Onze cliënt - u - staat centraal. Dit betekent samen goede afspraken maken en een dienstenpakket op maat.
ROC Midden Nederland gunt OptiVolt de fantastische opdracht om 12 van haar schoolgebouwen te voorzien van energiebesparende systemen, nieuwe kWh meters en verlaging van het gebruik door aanpassing van de huidige installaties.

ROC Midden Nederland is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs voor volwassen (VAVO Lyceum), bedrijfsopleidingen en participatieonderwijs in de provincie Utrecht.

Wij verzorgen met 1800 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 24.000 studenten (ruim 18.000 mbo-studenten, 1100 studenten aan het VAVO Lyceum, ruim 3.000 deelnemers aan Participatieopleidingen en circa 900 studenten van Bedrijfsopleidingen). Samen met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs- en maatschappelijke instanties bieden we onderwijs op maat dat goed aansluit bij uiteenlopende wensen en eisen. We slagen in onze opdracht als onze studenten en de bedrijven en instellingen waarvoor wij opleiden tevreden zijn over ons onderwijs.

We verzorgen kwalitatief goed onderwijs. Ons onderwijs is gericht op het kwalificeren voor werk en maatschappelijke participatie, rust toe tot vakbekwaamheid en burgerschap, en biedt perspectief op persoonlijke ontplooiing en verdere studie. Wij staan voor kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact.
Koningin Wilhelmina College Culemborg (KWC) kiest voor installatie van de energiebesparende systemen van OptiVolt V-Liner® en aanpassing van bestaande installaties.

Bij het KWC draait het om de leerlingen. Het KWC is een veilige omgeving om jezelf te ontwikkelen. Alle medewerkers werken samen met leerlingen en ouders om het beste uit leerlingen te halen.

De vier pijlers waarop het KWC rust zijn groei, aandacht, bruisend en aandacht.

GROEI
Op het KWC ontdekken leerlingen hun talenten en ontwikkelen zij zich tot jonge mensen die de vaardigheden beheersen die nodig zijn om internationaal samen te werken in de 21ste eeuw.

AANDACHT
Mentoren en docenten hebben aandacht voor de leerlingen, helpen waar nodig, maar begeleiden zorgvuldig het proces naar zelf verantwoordelijkheid nemen.

BRUISEND
In de klassen en afdelingen wordt geleerd, maar ook daarbuiten, want er zijn veel projecten en internationale activiteiten. Er zijn feesten en excursies en er is heel veel sport.

KANSRIJK
Steeds wordt er gekeken naar de mogelijkheden die leerlingen hebben. De leeromgeving van het KWC is zo krachtig dat leerlingen steeds opnieuw uitgedaagd worden om zich verder te ontwikkelen.

Leerlingen beginnen samen aan hun opleiding en blijven de rest van hun schoolloopbaan bij elkaar in klassenverband en in voor hun bestemde ruimtes in de gebouwen. Daardoor ontstaan vaak hechte vriendschapsbanden, die soms een heel leven lang meegaan.

De Nollen: genieten aan de Noord-Hollandse kust!

Kamperen met het Noordzee-strand binnen handbereik. Genieten van frisse lucht, zee, duinen en een ontspannen sfeer, dat is Camping De Nollen in Callantsoog!

Op strandcamping De Nollen bieden wij u uitstekende kampeermogelijkheden. U kunt een keuze maken uit mooie plaatsen met of zonder elektra water, riolering en kabel TV. Daarnaast verhuurt De Nollen Trekkershutten, ingerichte De Waard tenten, kampeerbungalows en stacaravans. Voor elk wat wils dus!

Door de verscheidenheid aan plaatsen, met velden voor twee tot tien kampeermiddelen, kan De Nollen aan iedereen een aantrekkelijke plek bieden. Voor kinderen is er volop speelgelegenheid in de diverse speeltuintjes waarvan één met een groot springkussen. Gezinnen met kinderen tot 12 jaar, stellen zonder kinderen en senioren zullen zich bij ons zeker thuis voelen.

De begrenzing door twee verschillende natuurgebieden draagt bij aan het unieke De Nollen-vakantiegevoel, een camping waaraan door de ANWB/ADAC maar liefst 4,5 sterren zijn toegekend. Douchen is gratis en de kosten voor het verbruik aan water en elektra zijn al in de prijs van de toeristische plaatsen en verhuurobjecten inbegrepen. U komt dus achteraf niet voor verrassingen te staan!
Nadat OptiVolt de volledige Power Quality van Thales Nederland succesvol verbeterd heeft door de installatie van V-Liners® en MultiLiners®, geeft Thales nu opdracht voor het verder omlaag brengen van het energieverbruik door profiel analyse van OptiVolt.

Thales Nederland is the Dutch branch of the international Thales Group. The company has about 2,000 employees working at branches in Hengelo (HQ), Huizen, Delft, Enschede and Eindhoven. Thales Nederland specializes in designing and producing professional electronics for defence and security applications, such as radar and communication systems. Moreover, Thales Nederland acts a local point of contact for the complete portfolio of the Thales Group.
In samenwerking met Elemental Generations geeft Lommerrijk Rotterdam opdracht voor installatie van de OptiVolt V-Liner® en brengt het energieverbruik verder omlaag door gebruik te maken van profielanalyse van OptiVolt.

Lommerrijk: dé locatie voor feesten en partijen aan het water
Zoekt u een unieke locatie voor uw feest, bruiloft, vergadering of uitje? Een locatie waar u en uw gasten warm onthaald worden? Waar u in alle rust kunt vergaderen, in een sfeervolle ambiance en met een uitstekende verzorging?

Unieke locatie aan het water
Een feest in Lommerrijk is een feest op een prachtige plek. Lommerrijk ligt aan de Bergse Plas in Rotterdam-Hillegersberg. De directe ligging aan het water zorgt voor een ontspannen sfeer. Dat is een unieke ervaring in de drukke metropool Rotterdam!
Gemeente Gorinchem gunt OptiVolt de opdracht voor de installatie van haar energiebesparende apparatuur in het Stadhuis

Visie
De visie, geeft de context aan waarbinnen de organisatie opereert en waarom zij er is. De organisatie is ten dienste aan deze gemeente en de Gorcumse samenleving. Als het gaat om de vraag wat er moet gebeuren in het belang van stad, burgers, bedrijven en instellingen – de bestuurlijke ambitie - ligt het primaat bij de politiek. In het bepalen van dat “wat” door de politiek en de uitvoering daarvan wil de organisatie uitdrukkelijk optreden als partner. Partner (deelgenoot) zijn betekent dat de organisatie niet slechts wil uitvoeren wat elders besloten is. Het betekent dat de organisatie het bestuur actief en uitdrukkelijk behulpzaam wil zijn bij het bepalen van de “wat”-vraag, omdat zij zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor de stad Gorinchem.

Dit komt onder andere tot uitdrukking in het voorzien van het bestuur van integrale beleidsadviezen waarbij alternatieven geschetst worden en inschattingen gemaakt worden van de effecten van die alternatieven. Dit komt ook tot uitdrukking in het kritisch volgen van de uitkomsten van het beleid waartoe besloten is, opdat het bestuur zo snel als mogelijk wordt geïnformeerd over de vraag of de gestelde doelen worden bereikt of dat bijsturing noodzakelijk is. Het komt ook tot uitdrukking in een optimale dienstverlening aan de burger.
De Haagse Hogeschool geeft opdracht om haar gebouw in Den Haag volledig te laten voorzien van energiebesparende systemen van OptiVolt

Profilering
De Haagse Hogeschool heeft gekozen voor een scherp profiel dat wordt herkend en past bij een diverse en internationale onderwijsinstelling in de stad van vrede, recht en veiligheid. Dit profiel bestaat uit drie elementen:
Voltijd bachelor opleidingen van hoge kwaliteit met drie kernkwaliteiten: een stabiele en prikkelende leer-, werk- en onderzoeksomgeving, internationaal georiënteerd en partner voor vernieuwing in de beroepsomgeving.

Drie thematische zwaartepunten waarop wij willen excelleren:
• Ondernemerschap en innovatie in een tijdperk van globalisering (domein: Economie)
• Goed bestuur voor een veilige wereld (domein: Bestuur en Veiligheid)
• Kwaliteit van het leven: technologie voor gezondheid (domein: Technologie)

Duidelijke keuzes
De Haagse Hogeschool maakt deze duidelijke keuzes om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het onderzoek binnen het onderwijs verder te ontwikkelen. Tevens sluit De Haagse Hogeschool met dit profiel aan op de wens van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat hoger onderwijsinstellingen zich sterker van elkaar onderscheiden en helder maken welke prestaties zij zullen leveren. De afspraken tussen de het ministerie en de Haagse Hogeschool zijn vastgelegd in de notitie: Profilering en prestatieafspraken van De Haagse Hogeschool.
Ook Dekker Hout geeft opdracht voor installatie van de OptiVolt MultiLiners® voor verdere optimalisatie van de interne Power Quality.

Dekker Hout vindt zijn oorsprong in 1885, als een kleine lokale houthandel. Sindsdien is het familiebedrijf uitgegroeid tot een van de meest vooruitstrevende houtbedrijven in Nederland en Europa, gespecialiseerd in de import, export en verwerking van hout en houtproducten.

De groei van het bedrijf is grotendeels gestoeld op een constante uitbreiding van de productiecapaciteit en assortiment en verbetering van techniek en kennis. Middelen worden jaarlijks aangewend voor meer geavanceerde houtbewerkingslijnen, optimalisering van de arbeidsomstandigheden en het realiseren van multifunctionele bedrijfsgebouwen. Door deze continue herinvestering in het bedrijf zijn de productiefaciliteiten op ieder moment aangepast aan de meest recente technische innovaties.
Lentis PsyQ Groningen geeft OptiVolt opdracht voor installatie van haar energiebesparende systemen

PsyQ Groningen biedt specialistische en toegankelijke hulp als je last hebt van psychische problemen. Onze behandelaren zijn deskundig en specialistisch en gedreven jou te helpen. Je kunt meestal snel weer verder met je leven of een nieuwe start maken.
Ook Krijco Casino geeft OptiVolt opdracht voor de installatie van haar energiebesparende systemen.

Krijco Casino Alexandrium, adres Schorpioenstraat 312, is ruim 10 jaar geleden geopend in het overdekte winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam. Met recht een toplocatie. Dit is het grootste overdekte winkelgebied in Nederland. U vindt het Casino op de begane grond vlakbij het Metro- en NS-Station Prins Alexander. Ideaal om met het OV te komen. Parkeren is gratis in de overdekte Alexander P-Noord parkeergarage. Nog maar kort geleden is het Casino vergroot tot 1200 m2.

Met ingang van 7 november heeft OptiVolt een nieuw postbusadres. De nieuwe postbusgegevens zijn als volgt:
Postbus 629, 2600 AP, Delft
Langeveld Afvalverwerking gunt OptiVolt de opdracht voor optimalisatie van de elektrische infrastructuur (Power Quality) van haar Afvalverwerkingsfabriek te Haaksbergen.

Maatschappelijke betrokkenheid
We zijn op velerlei gebieden actief, organisatie en sponsoring van evenementen zoals de Military in Boekelo, sponsoring en de afvalinzameling bij FC Twente, sponsoring Theater de Kappen te Haaksbergen, bij plaatselijke clubs en verenigingen enzovoort.

Planet: Ons en Uw Milieu
En uw omgeving. Langezaal is actief op het gebied van milieu, verantwoord ondernemen en steekt hiervoor o.a. veel energie in brandstofbesparing.
We doen hiervoor bijvoorbeeld aan het opleiden en bewust maken van medewerkers en omgeving en besteden veel aandacht aan milieubewuste investeringen en vermindering van uitstoot CO2.
Dit wordt bereikt, door brandstofbesparing en toepassing van uitlaatgasfilters enerzijds en natuurlijk het hergebruik tot 95 % van uw afval, zodat de belasting van uw afval voor het milieu tot een minimum wordt beperkt.

People: Onze medewerkers
Door het vermijden van veel wisselingen van medewerkers op machines en vrachtauto's zijn zij bekend bij u of uw bedrijf en kunnen zij veelal rekening houden met uw specifieke wensen. Onze mensen hebben de juiste opleidingen gevolgd en hebben de mogelijkheid zich verder binnen ons bedrijf te ontwikkelen.

Profit: Onze organisatie
Door innovatie van onze werkprocessen streven we naar continuiteit en een stabiele organisatie. Een transparante en gezonde financiële bedrijfsvoering, zodat ook op lange termijn de werkgelegenheid gewaarborgd is.

Het Convenant Duurzame Twentse Evenementen
Duurzaamheid moet je doen! Vanuit die gedachte hebben wij, met 16 Twentse bedrijven en organisatoren van grote evenementen, het Convenant Duurzame Twentse Evenementen ondertekend.
Een actief samenwerkingsverband, met een even simpel als uitdagend doel: het duurzamer maken van alle belangrijke evenementen die de komende jaren plaats vinden in de regio Twente. Van een voetbal wedstrijd in de Grolsch Veste tot Triathlon in Holten. En van de Military in Boekelo tot de FBK Games in Hengelo.
ASR Nederland Vastgoed Maatschappij N.V. geeft OptiVolt opdracht voor plaatsing van haar energiebesparende systemen in het ‘Willemswerf’ gebouw met de markante architectuur te Rotterdam.

Het hoofdkantoor van Nedlloyd aan de Boompjes heet officieel Willemswerf. Het op een smalle strook gerealiseerde gebouw is geheel bekleed met betonelementen met witte keramische tegels. De knik in de weg keert in het ontwerp van Wim Quist terug in de glazen 'waterval'.

Het gebouw Willemswerf is ongeveer 100 meter breed en 90 meter hoog. Het vormt een massieve schijf aan het rivierfront, die aanvankelijk veel te grootschalig leek, maar in feite het eerste gebouw dat qua schaal de toon zette voor het nieuwe Rotterdam. Het is daardoor verwant aan het Witte Huis, dat tachtig jaar eerder een schaalsprong in Rotterdam introduceerde.
IGO-POST kiest voor de energiebesparende systemen van OptiVolt

'The Experience of Giving!' is de basis voor het bouwen en versterken van relaties. IGO-POST maakt 'The Experience of Giving!' ook mogelijk voor u. Hier vindt u relatiegeschenken, promotieartikelen, business gifts en giveaways. Voor iedere gelegenheid leveren wij het juiste bedrukte geschenk. IGO-POST is een internationale speler en marktleider op het gebied van bedrukte relatiegeschenken en promotieartikelen. 70 jaar ervaring leert ons dat het geven en ontvangen van een geschenk een enorme impact heeft en altijd een positieve emotie oproept. Dat willen we graag met u delen: ervaar de kracht van geven met 'The Experience of Giving!'. Omdat geven gelukkig maakt...
OptiVolt is opgenomen in het Clifford Chance Corporate Responsibility Report 2014

We have a responsibility as a businessto ensure we are consuming resourcesefficiently. To do this, we must measure what we consume, and then set targets to reduce it. Our environmental benchmarking group collects a wide range of metrics from all our offices, which we can review at aglobal level. This helps us keep track of where we need to improve. Global IT projects, such as reducing the number of data storage units from 36 to six, have a major impact on our energy consumption, but many of the improvements to our environmental performance take place at an individual office level.

For example, our ISO 14001-certified London office has started a project to replace cathode and halogen lamps with LEDs in high-use areas such as lobbies and stairwells, which last longer and use less energy. In Italy, a programme to replace colour printers with more energy-efficient models helped to reduce consumption – and cost. In Amsterdam a new electricity-saving device, OptiVolt, has been installed and is saving over 10% of electricity annually.
Het Hubrecht Institute geeft OptiVolt opdracht voor installatie van apparatuur ter verbetering van de Power Quality.

The Hubrecht Institute is a research institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW).

Research at the Hubrecht Institute focuses on developmental biology and stem cells at the organismal, cellular, genetic, genomic and proteomic level. Basic insight into development and into stem cells will provide insight into (human) disease, such as cancer. The Hubrecht Institute is affiliated with the University Medical Center Utrecht and has close connections with the Utrecht University, e.g. in the Cancer, Stem cells & Developmental biology (CS&D) Master's and PhD programs.
Ook Stadsschouwburg Haarlem kiest voor de energiebesparende systemen van OptiVolt.

De Stadsschouwburg Haarlem is een schouwburg aan het Wilsonplein in de binnenstad van Haarlem. Op 30 september 1918 opende de Stadsschouwburg met een stuk van Frederik van Eeden dat hij speciaal voor de nieuwe Stadsschouwburg had geschreven: De Heks van Haarlem.

De directie van de in 1919 opgerichte Het Schouwtooneel van Ko van Dijk sr. had onderdak in de schouwburg, ook speelden ze er hun eerste stuk: Het wederzijds huwelijksbedrog van de Haarlemmer Pieter Langendijk. Ook Maskerade en Evenaar, de eerste en derde musicalproductie van Jos Brink en zijn partner Frank Sanders, gingen er in première. De bouwstijl van het gebouw was die van de neo-renaissance, maar dan in de Hollandse variant. Kenmerken ervan waren onder andere trapgevels, speklagen, horizontale lijnen, blokken en kruiskozijnen. Het was gebouwd naar een ontwerp van J.A.G. van der Steur. In 2003 sloot de schouwburg zijn deuren voor een renovatie. Tot de sluiting in 2003 was het een van de vijf oudste theaters van Nederland.
Delta Psychiatrisch Centrum kiest - nadat zij eerder de interne power quality door OptiVolt heeft laten verbeteren -, nu ook voor het optimaliseren van het aardgasverbruik door OptiVolt.

Delta helpt mensen met grote en kleine psychische en psychiatrische aandoeningen. De voorkeur is om mensen dicht bij huis of thuis te helpen. Bij complexe psychiatrische aandoeningen is het soms nodig om mensen op te nemen. Delta heeft daarvoor diverse opname-afdelingen. We vinden het belangrijk om de opname zo kort mogelijk te houden. Na een opname bieden we thuis behandeling en ondersteuning of bieden we poliklinische behandeling. Op afspraak komt de cliënt dan naar de polikliniek. Voor een kleine groep van onze cliënten is het belangrijk dat zij intensieve zorg krijgen en begeleid worden op het gebied van wonen, werken en dagbesteding. Ook dát biedt Delta. Delta heeft diverse begeleide woonvormen, trainingshuizen, werkactiviteitencentra en centra voor dagbesteding.
Recreatiecentrum Zevenkampse Ring geeft opdracht voor installatie van de OptiVolt energiebesparende systemen.

Recreatiecentrum Zevenkampse Ring houdt zich bezig met duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit resulteert in het verkrijgen van de Green Key, het certificaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en samenwerking met Rotterdam Climate Initiative en Yes, we Care.
Het Griftland College kiest voor de energiebesparende systemen van OptiVolt.

In 1239 werd aan de Noorderweg zoveel grond verplaatst, dat er een gracht of grift ontstond. Deze grift stond in rechtstreekse verbinding met de Eem. Op 12 september 1378 werd begonnen de ‘Zoesdijc’ aan te leggen. In 1398 werd door de bisschop toestemming gegeven tot het graven van een nieuwe waterweg. Zo kwam, parallel aan de Oude Gracht, de Praamgracht tot stand en kon men gaan spreken van de Griftlanden. Beide griften bestaan nog steeds. Het zijn smalle sloten die hun water nog dagelijks van oostelijk Soest in de Eem lozen. In de 17e eeuw kwamen de Griftlanden onder de rook van paleis Soestdijk te liggen. Den Haag gaf in de jaren zeventig van de 20e eeuw tenslotte toestemming op de Griftlanden het Griftland College te bouwen. De plaats waar de Griftlanders onderwijs ontvangen, is historische grond.
Schaeffler Nederland kiest voor installatie van de OptiVolt energiebesparende systemen.

De mondiaal opererende ondernemingsgroep is een wereldwijd leidende wentellager producent en een gerenommeerde toeleverancier van de automobielindustrie. De onderneming behaalde in het jaar 2013 een omzet van circa 11,2 miljard euro. Met wereldwijd 79.000 medewerk(st)ers is Schaeffler een van de grootste Duitse en Europese industrieondernemingen in familiebezit. Met 170 vestigingen in 49 landen beschikt Schaeffler over een wereldwijd netwerk van productievestigingen, onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten, verkoopkantoren, ingenieursbureaus en scholingscentra.
Ook Het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam geeft opdracht voor installatie van de OptiVolt energiebesparende systemen.

In 1881 namen zes vooraanstaande Amsterdammers het initiatief voor de bouw van een nieuwe concertzaal. In 1888 vond het feestelijke openingsconcert van het Concertgebouw plaats. Ruim 125 jaar later is Het Koninklijk Concertgebouw, de koninklijke status verkreeg de zaal op zijn 125e verjaardag, een van de drukste bezette concertzalen ter wereld. Ruim 700.000 bezoekers weten het gebouw te vinden tijdens de meer dan 900 activiteiten per seizoen.
Gemeente Barneveld geeft opdracht voor installatie van de OptiVolt energiebesparende systemen.

De gemeente Barneveld bestaat uit negen dorpen (kernen) waar het heel goed wonen en werken is. De gemeente ligt op de Gelderse Vallei en de Veluwe. Dit betekent niet alleen dat de gemeente heel centraal in Nederland ligt, maar ook nog eens omgeven is door heel veel groen: de natuur ligt 'om de hoek'.
Damen Shipyards Galati (Roemenië) geeft opdracht voor verbetering van de Power Quality en energiemonitoring voor haar volledige scheepswerf.

Damen is an international shipyard group with the heart of a family. We operate in every niche market where we see an opportunity to improve, innovate or invest. In everything we develop, we always aim for what our customers need and what they wish for. We listen carefully to our customers and we invest a great deal in innovation, research and development. That’s why we’re simply able to build better boats.
Thales Nederland kiest voor optimalisatie van de power quality door installatie van OptiVolt systemen.

Thales Nederland specializes in designing and producing integrated naval command and control, sensor, and communications systems, as well as ground-based air defence systems and telecommunication equipment. Recently the company's activities expanded into the civil domain: e-ticketing for the comprehensive public transport system in the Netherlands and the establishment of cyber security branch.

The naval product portfolio holds products that are suited to all classes of vessels, ranging from small high-speed intercept craft to destroyers, LPDs and even aircraft carriers. The wide range of sensors available allows sensor suites to be tailored to the precise requirements of any type of ship or weapon system and any mission.
Restaurant “De Lage Vuursche” kiest voor installatie van de OptiVolt V-Liner®.

Café-Restaurant De Lage Vuursche biedt u een bijna onbegrensd culinair pakket in een nostalgische ambiance. Wie heeft er geen stukje sentiment liggen op "De Lage Vuursche". Van immense pannenkoeken en sorbets op het mooie zonnige terras uit de jeugdjaren, tot intieme familiediners in een van onze ruimtes.
Gemeente Zoetermeer geeft opdracht voor installatie van de OptiVolt energiebesparende systemen.

Hoe houden we Zoetermeer in de toekomst leefbaar? Duurzaam Zoetermeer geeft daar antwoord op. Samen met lokale milieuorganisaties, het bedrijfsleven en inwoners werkt Zoetermeer aan een duurzame stad, met een realistische aanpak.

Iedereen in Zoetermeer kan daar zijn rol in spelen. De gemeente geeft graag het goede voorbeeld. Thema’s zijn: energie besparen, opwekken van duurzame energie, schone mobiliteit, verminderen geluidhinder, biodiversiteit en duurzaam inkopen.
Zadkine geeft opdracht voor installatie van de energiebesparende OptiVolt systemen.

Zadkine is een school voor middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam. Wij leiden vakmensen op en bereiden studenten voor op een zelfstandige, actieve en perspectiefrijke positie in de maatschappij. Vakbekwaam, dichtbij en betrokken.

Dat gebeurt voor een groot deel in de praktijk. We trekken samen op met werkgevers, bedrijven en instellingen in de regio. Beter en effectiever beroepsonderwijs is onze ambitie.
In samenwerking met onder andere Elemental Generations gaat Rabobank Dordrecht voor energie besparende systemen van OptiVolt.

Rabobank is een bank met een uniek verhaal. De Rabobank is opgericht als een coöperatie. Eigenlijk als vele lokale coöperaties, die uiteindelijk via de diverse Boerenleenbanken en Raiffeisenbanken samen zijn gekomen tot de Rabobank. En inmiddels zelfs de internationale Rabobank. Maar hoe internationaal ze ook zijn, ze zijn en blijven lokaal georiënteerd, werkend vanuit onze coöperatieve wortels.
Stedelijk Dalton College Alkmaar geeft opdracht voor installatie V-Liner®.

Voor veel jongeren is de middelbare school een geweldige tijd. Ze ontdekken nieuwe dingen en genieten van het leven. Het is een periode waarin ze gevormd worden tot jonge volwassenen. Op het Stedelijk Dalton College beseffen we heel goed dat wij een verantwoordelijke taak hebben en we zetten ons daarom met veel enthousiasme in voor de toekomst van al die jonge mensen!

Over verbetering van interne elektrische infrastructuren. Dit artikel is in samenwerking met OptiVolt tot stand gekomen.
Bekijk het artikel hier
Procap Schwerin GmbH geeft OptiVolt opdracht voor installatie van apparatuur ter verbetering van de interne power quality.

Develop, produce & sell caps and closing systems with excellent and total service, in a profitable way, with respect for the safety of people and the environment, with an enthusiastic and confident team that shares the best practices, focusing on continuous improvement and innovation.


Wereldhave richt zich op winkelcentra in Noordwest-Europa en duurzame kantoren in Parijs. In overeenstemming met de retail-structuren in de kernlanden België, Nederland en Finland richt Wereldhave zich op winkelcentra die top-of-mind zijn in verzorgingsgebieden met minimaal 100.000 inwoners binnen tien minuten reistijd. Wereldhave’s winkelcentra bieden de consument ‘convenient shopping’, ofwel gezellig en gemakkelijk winkelen: breed aanbod voor 90% van de winkelbehoeften, sterke (inter)nationale huurders, attractieve horecagelegenheden en goede bereikbaarheid. Daarnaast blijft Wereldhave actief in de kantorenmarkt van Parijs met een focus op duurzame kantoren.
Laco Glanerbrook Geeft OptiVolt opdracht voor de installatie van V-Liners® en MultiLiners® ter verbetering van de Power Quality

Laco sport- en recreatiecentrum Glanerbrook in Geleen heeft een gevarieerd aanbod van zwem, fitness- en ontspanningsactiviteiten voor alle leeftijden. Glanerbrook is dé schaatsspecialist van Limburg. Dit multifunctionele sportcentrum heeft een zwembad, fitness, fysiotherapie, zonnebank, buitenbad, sporthallen, overdekte ijshal, skeeler- en wielerbaan, 400 meter schaatsbaan.

Bij Laco sport- en recreatiecentrum Glanerbrook werken professionele sportinstructeurs. Waar nodig zetten wij specialisten in. Wij houden van een eigentijdse aanpak. Zo hebben wij een uitgekiend zwemles-plan: Laco Zwem ABC voor kleuters vanaf 4 jaar. Glanerbrook heeft een online leerlingvolgsysteem waarmee je de vorderingen en prestaties van je kind optimaal kan volgen. Maar ook voor baby's hebben wij een uniek zwemprogramma ontwikkeld: Laco Knuffelzwemmen. Op aparte tijden kunnen senioren en mensen die om medische gronden gaan sporten, meedoen aan speciaal voor hen ontwikkelde programma's. Steeds stemmen wij onze activiteiten af op de leeftijd en mogelijkheden. Met de ClubJoy lesprogramma's bieden wij eenvoudige en effectieve work-outs.
Omefa geeft OptiVolt opdracht voor installatie van energiebesparende systemen ter verbetering van de Power Quality.

Ons bedrijf is uitgegroeid tot een innovatieve onderneming op het gebied van kunststof-verwerking door middel van spuitgiettechniek. Al meer dan dertig jaar bieden wij totaaloplossingen voor kunststofspuitgieten. Samen met u werken wij aan de ontwikkeling van uw producten. Wij kunnen grote massa´s aan en houden het kwaliteitsniveau hoog. Daarbij adviseren wij u van de tekentafel tot en met het verpakken van uw eindproduct.
OptiVolt stapt over naar nieuw monitoringssysteem ‘Oursens’ per 1 mei 2014

Momenteel maken de relaties van OptiVolt gebruik van het oude monitoringssysteem ‘Energy Profiler’. Om onze relaties nog meer van dienst te kunnen zijn en meer mogelijkheden binnen het monitoringssysteem te realiseren hebben wij besloten om per 1 mei 2014 de overstap te maken naar een nieuw monitoring systeem genaamd ‘Oursens’(lees: ons bewustzijn).

In dit systeem kunnen relaties niet alleen hun verbruiken zien, maar ook financieel inzicht creëren in de kosten van uw energie- en gasverbruik op al hun locaties. Deze gegevens kunnen ze (grotendeels) zelf beheren. Relaties ontvangen hiervoor nog een handleiding.

De voordelen op een rij:
- Relaties ontvangen een persoonlijke URL en inlogcode waarbij zij zelf via internet te allen tijde zowel hun verbruiksgegevens als financiële gegevens kunnen inzien;
- Relaties kunnen zelf allerlei analyses maken van zowel verbruik als bijbehorende kosten;
- Verbruiksdata wordt rechtstreeks vanaf de netbeheerder in het monitoringsysteem dagelijks per kwartier geüpload (het gasverbruik kan worden toegevoegd, tegen meerprijs welke afhankelijk is van het meetbedrijf en huidige bemetering);
- Door ‘good housekeeping’ kunnen er wellicht nog duizenden euro’s per jaar bespaard worden.

Via onze website volgen regelmatig updates. Wilt u op de hoogte blijven van de vorderingen dan raden wij u aan onze website nauwgezet in de gaten te houden.
Activite geeft opdracht voor installtie OptiVolt energiebesparende systemen.

Dit jaar bestaat ActiVite* 5 jaar. Een bijzondere mijlpaal. Om stil te staan bij dit jubileum gaan de verschillende teams in het werkgebied wijkactiviteiten organiseren met als thema 'Eigen Kracht'. Het doel van deze activiteiten is iets extra's doen voor cliënten, mantelzorgers en wijkbewoners eventueel in samenwerking met lokale organisaties.
OptiVolt krijgt opdracht van D-Winkels voor installatie van de OptiVolt V-Liner®.

D-Winkels investeert in de toekomst, D-Winkels (her)ontwikkelt zowel nieuwe als bestaande centra in het hele land, met alles wat daarbij hoort: passages, parkeergarages en woningen.

De energiebesparende systemen van OptiVolt dragen bij in het streven van D-Winkels naar duurzaamheid.
OptiVolt krijgt opdracht van de gemeente Zutphen voor installatie van de OptiVolt energiebesparende systemen V-Liner® en MultiLiner® + monitoring van het energieverbruik op diverse locaties.

Zutphen wil energieneutraal worden. Dit betekent: in Zutphen zo min mogelijk energie verbruiken en de energie die nodig is zoveel mogelijk duurzaam en binnen de gemeentegrenzen opwekken. In een beleidsplan is beschreven hoe Zutphen energieneutraal wil worden.
Café-restaurant De Tuin kiest voor installatie van de OptiVolt V-Liner® .

Café-restaurant De Tuin is vanwege haar waanzinnige ligging een van de mooiste plekken van Rotterdam. Gelegen direct aan de Kralingse Plas en aan de rand van het Kralingse bos, met recht de favoriete plek voor veel Rotterdammers.
De Melkweg Amsterdam kiest voor de energiebesparende systemen van OptiVolt ter verbetering van de interne Power Quality.

De Melkweg is een van de toonaangevende poppodia van Nederland. Sinds 30 jaar worden hier de meest uiteenlopende activiteiten georganiseerd, waaronder popconcerten, dance parties, theatervoorstellingen, exposities en alternatieve films. De Melkweg bestaat uit de Max (gebouwd in 1995), de Oude Zaal, de Theaterzaal, een cafe, een galerie, een cinema en opnamestudio's. Wereldberoemde bands treden vaak voor hun grote doorbraak op in de Melkweg.
Ook Helicon Opleidingen kiest voor installatie van de energiebesparende systemen van OptiVolt.

Eigentijds groen onderwijs, bijzondere opleidingen, uitzonderlijke scholen. Met duurzaamheid, ondernemerschap en innovatie hoog in het vaandel. Onze VMBO-scholen vind je in Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Kesteren en Nijmegen, MBO-scholen in Apeldoorn, Boxtel, Deurne (NHB Deurne), Eindhoven, Geldermalsen, Helmond (De Groene Campus), ‘s-Hertogenbosch, Nijmegen, Tilburg (Studio T) en Velp. Bedrijfsopleidingen, cursussen, trainingen en advies verzorgen we in heel Nederland.
Atlant Partnership geeft OptiVolt opdracht voor installatie van haar energiebesparende systemen.

Stichting Atlant Partnership is een netwerk van ondernemers en HR-professionals in de regio Helmond/Eindhoven dat zich inzet om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (personen met een arbeidsbeperking en langdurig werklozen) kansen te bieden op een passende en duurzame werkplek. Binnen het netwerk hebben zich een honderdtal bedrijven, non-profitorganisaties en overheidsinstellingen verenigd die gezamenlijk invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
ABN AMRO Kantoor Haarlem bespaart bijna 9% op het kWh verbruik door de geïnstalleerde OptiVolt systemen. Dit project heeft hiermee een terugverdientijd van 2,6 jaar.

'Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld', is niet alleen een mooie slogan. We zijn ervan overtuigd dat we een betere bank zijn als we ons samen met onze klanten en medewerkers inzetten voor een betere wereld. We zoeken naar duurzame oplossingen, investeringen en initiatieven zonder dat onze dienstverlening in het geding komt. Dat is een continu proces waarin wij onszelf voortdurend willen verbeteren.
Van der Valk Hotel Houten bespaart door de installatie van de OptiVolt energiebesparende systemen ruim 11% op het kWh verbruik.

De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving.

Om voor de Green Key in aanmerking te komen moeten ondernemers veel maatregelen nemen met betrekking tot milieuzorg en MVO. Deze maatregelen zijn deels verplicht, deels optioneel. Green Key Nederland kent drie niveau's: Brons, Zilver en Goud. Hoe meer optionele maatregelen een ondernemer invult, hoe hoger de uiteindelijke uitslag is.

De Green Key staat garant voor de vrijwillige inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt. De GREEN KEY is een middel om het duurzame imago van de onderneming naar gasten, overheden en zakenrelaties te communiceren.
Emdam Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij II geeft OptiVolt opdracht voor plaatsing van apparatuur in het bedrijvenverzamelgebouw aan het W.G Plein 100 te Amsterdam ter verbetering van de power quality en optimaliseert samen met OptiVolt het gasverbruik.

Dit bedrijfsverzamelgebouw is in totaal ca. 14.125 m² groot en is in 1986 opgezet in samenwerking met de Gemeente Amsterdam. Het doel was om een optimale situatie te creëren voor de kleinere ondernemer. In het kantoorgebouw, waar zich inmiddels 140 grote en kleine ondernemers hebben gevestigd, is een optimale synergie ontstaan en hangt een prettige professionele sfeer.

Het bedrijfsverzamelgebouw bevindt zich op een unieke locatie; aan het begin van de Overtoom, én van de belangrijkste uitvalwegen van Amsterdam, én dichtbij het Leidseplein, het bruisende centrum. Het verzamelgebouw is zowel met openbaar vervoer als met de auto gemakkelijk te bereiken en geschikt over een eigen parkeergarage en eigen parkeerplaatsen op het maaiveld. Er is kantoorruimte te huur in diverse metrages.
Havengebouw Amsterdam geeft OptiVolt opdracht voor installatie van apparatuur voor spanningsoptimalisatie en verbetering van de interne Power Quality.

Visie Havengebouw Amsterdam
Met inspirerende partnerships realiseren we groei en waarde. Mondiale logistieke ketens en handelsnetwerken raken steeds meer vervlochten. Alleen door vernieuwend te ondernemen en intensief samen te werken met marktpartijen en stakeholders blijven wij een waardevolle schakel in dit mondiale systeem. Daarom bouwen we partnerships die inspireren en ontwikkelen we nieuwe concepten en verdienmodellen. Zo vormen we een intelligente logistieke schakel die meedraait in de top van Europese havens, die de logistieke propositie van Nederland versterkt en die past bij het karakter van Amsterdam.
ABN AMRO gunt OptiVolt de opdracht voor montage van een nieuw innovatief energiebesparingsproduct in haar kantoor aan de Foppingadreeef te Amsterdam.

'Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld', is niet alleen een mooie slogan. We zijn ervan overtuigd dat we een betere bank zijn als we ons samen met onze klanten en medewerkers inzetten voor een betere wereld. We zoeken naar duurzame oplossingen, investeringen en initiatieven zonder dat onze dienstverlening in het geding komt. Dat is een continu proces waarin wij onszelf voortdurend willen verbeteren.
De Riethorst Stromenland geeft voor haar locatie Verpleeghuis Altenahove opdracht voor installatie van OptiVolt energiebesparende systemen.

Verpleeghuis Altenahove is gebouwd in 1993 nadat binnen het Land van Heusden en Altena grote behoefte was ontstaan aan een eigen verpleeghuis. Altenahove beschikte aanvankelijk over drie zorggroepen voor verschillende doelgroepen, maar door de snel stijgende behoefte aan verpleeghuiszorg is een nieuwe vierde zorggroep geopend, die geheel bestemd is voor somatische (lichamelijk zieke) cliënten.
Conform de Wet Educatie en beroepsonderwijs, artikel 7.2.10 lid 1. Door deze erkenning is OptiVolt bevoegd om beroepspraktijkvorming voor het middelbaar beroepsonderwijs te verzorgen.
Utopolis geeft opdracht voor installatie energiebesparende systemen van OptiVolt.

Cine Utopia is ons label voor kwaliteitsfilms. Deze bijzondere films hebben een grote artistieke waarde en een diepere boodschap. Het programma van Cine Utopoia bestaat uit een afwisselend aanbod van films uit alle hoeken van de wereld. Deze films vullen het bestaande, commerciële filmaanbod aan. Onze locaties werken daarbij samen met lokale filmtheaters.
Na succesvolle installatie van OptiVolt energiebesparende systemen bij Revant Revalidatiecentrum te Breda geeft Revant ook opdracht voor installatie van deze systemen bij Revant Lindenhof te Goes.

Wie is Revant
Revant is ontstaan uit een fusie tussen Revalidatiecentrum Breda (RCB) en Revalidatiegeneeskunde Zeeland (RGZ). Wij bieden specialistische revalidatie, hartrevalidatie en longrevalidatie in de regio West-Brabant en Zeeland. Voor kinderen én volwassenen.

Missie en visie
Revant helpt revalidanten hun mogelijkheden om zelfstandig te functioneren te herwinnen, te behouden of te optimaliseren. We streven ernaar dat mensen met een beperking een zo hoog mogelijke mate van zelfstandigheid en maatschappelijke participatie hebben met een goede kwaliteit van leven. Tevens proberen wij verder verlies van functionaliteit te beperken en hanteerbaar te maken. Daarom biedt Revant gespecialiseerde revalidatiegeneeskundige behandeling aan revalidanten die daar om vragen en verwezen worden. De revalidatiebehandeling moet leiden tot een aantoonbaar en duurzaam resultaat tegen een aanvaardbare prijs: effectief en doelmatig. Onze werkwijze kenmerkt zich door een resultaatgerichte en doeltreffende aanpak in combinatie met een respectvolle en klantvriendelijke bejegening. We willen bekend staan als klantgericht en professioneel voor onze klanten, en als een goede werkgever voor onze medewerkers.
Swinhove Groep geeft opdracht voor verbetering van de power quality door installatie van OptiVolt energiebesparende systemen.

De Swinhove Groep is een vooruitstrevende en vernieuwende zorgorganisatie met ongeveer 500 medewerkers en 500 vrijwilligers. We bieden een breed scala aan zorg die aansluit op de wensen van senioren in Zwijndrecht en omgeving. Zoals onze kleinschalige woonvormen die hoogwaardige zorg bieden in een omgeving die sterk lijkt op de vertrouwde thuissituatie. In ons Zorghotel beschikken we over moderne revalidatiemogelijkheden. Maar we zijn ook in de wijk te aanwezig! In iedere wijk van Zwijndrecht bieden we services op het gebied van wonen, zorg & welzijn. Daarin werken we nauw samen met andere partijen.
Hoofdkantoor Generali verzekeringen te Diemen opgeleverd:

Ruim 13% besparing op het kWh verbruik door installatie van OptiVolt V-Liners® en MultiLiners®.
Directie en medewerkers van OptiVolt wensen u een voortreffelijk 2014 waarbij energiereductie en kostenbesparing op energieverbruik en daarmee uw verdere bijdrage tot het maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat.
McDonald’s Zwolle gunt OptiVolt de opdracht voor installatie van de OptiVolt V-Liner®.

Good Food Fast is het credo van McDonald’s. Kwaliteit op alle fronten staat daarbij centraal. Dit houdt in dat we iedere gast de beste kwaliteit en een gevarieerde keuze willen bieden. Iedereen moet op elk gewenst moment, in een aangename restaurantomgeving, een lekkere keuze kunnen maken bij McDonald’s. We realiseren dit onder meer door ons assortiment voortdurend uit te breiden met innovatieve producten van hoge kwaliteit. En door onze restaurants te voorzien van een eigentijdse uitstraling. Good Food Fast vormt de komende jaren de leidraad bij alles wat we doen.
Het Koninklijk Conservatorium & Koninklijke academie van beeldende kunsten te Den Haag geven OptiVolt opdracht voor installatie van V-Liners® en MultiLiners®.

Studeren aan het KC
Hoe jong kan een van de oudste Nederlandse kunstinstellingen zijn? Het Koninklijk Conservatorium stamt uit 1826. Het geheim van onze jeugdige uitstraling ligt in het verhaal van onze geschiedenis. Vernieuwen kan alleen maar vanuit de traditie, vernieuwing rust op de schouders van de historie. Innoveren is niet iets wat je zomaar doet, je moet beredeneerde relaties leggen tussen de redenen voor die innovatie, het erfgoed dat je beheert en de goede argumenten die dit kostbare bezit hebben gecreëerd.

Royal Academie of Art, The Hague
Tradition, innovation and experiment come together in the courses offered at the Royal Academy of Art (KABK). We prepare students for a professional career, offering the knowledge, skills and attitude needed. Our students work independently and are given complex assignments, which prepare them for working individually or collectively as a fine artist or designer when they finish their course.
Diamant-Groep Tilburg gaat haar interne Power Quality verbeteren met OptiVolt V-Liners® en MultiLiners®.

Missie
Als leerwerkbedrijf passend werk en ontwikkeling bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ruim 3.000 mensen kunnen met hulp van de Diamant-groep hun talenten al werkend inzetten. En krijgen zo de kans om mee te doen in de maatschappij. Meedoen betekent serieus genomen worden. Dat geldt voor onze medewerkers en voor het werk dat ze verrichten.

Kracht
De grote variatie in leerwerkplekken. Bij voorkeur organiseren we die bij reguliere werkgevers. Daardoor wordt de afstand tussen medewerker en de arbeidsmarkt zoveel mogelijk overbrugd. Zo nodig treden we zelf op als werkgever van gesubsidieerd werk.

Ambitie
Als leerwerkbedrijf zijn we dé professionele partner voor de regio. In een concurrerende omgeving kiezen gemeenten en opdrachtgevers bewust voor ons. Op basis van ons prestaties en de prijs/kwaliteitverhouding.
Ook ABN AMRO geeft OptiVolt opdracht voor installatie V-Liner® en MultiLiners®.

Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld', is niet alleen een mooie slogan. ABN AMRO is ervan overtuigd dat ze een betere bank zijn als ze zich samen met hun klanten en medewerkers inzetten voor een betere wereld. Ze zoeken naar duurzame oplossingen, investeringen en initiatieven zonder dat hun dienstverlening in het geding komt. Dat is een continu proces waarin ABN AMRO zichzelf voortdurend wil verbeteren.
Christelijk College Nassau Veluwe geeft OptiVolt opdracht installatie V-Liner® en MultiLiners® + optimalisatie gasinstallatie.

Het Christelijk College Nassau-Veluwe is opgericht in 1918. Sinds 8 september 1919 hebben vele leerlingen uit Harderwijk en omgeving onderwijs gevolgd in havo, atheneum of gymnasium. Het onderwijs is georganiseerd in sectoren: onderbouw klas 1 en 2, havo 3-5 en vwo 3-6. Drie sectorleiders geven hieraan de dagelijkse leiding. Zij doen dit onder verantwoordelijkheid en aansturing van het College van Bestuur. Zij werken nauw samen met de vaksecties die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de inhoud en opbrengsten van de vakgebieden in de school.
Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam geeft OptiVolt opdracht installatie V-Liner® en MultiLiners® + optimalisatie gasinstallatie.

Het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam is een zelfstandige zorgaanbieder op algemene grondslag in Rotterdam. Een innovatieve organisatie die vasthoudt aan haar grondbeginselen: de cliënt heeft regie, kennis wordt gedeeld en uitgedragen en moderne technieken en hulpmiddelen worden toegepast. In de basis is het RRR een verpleeghuis maar al twintig jaar richt het zich ook op revalidatie. In 2007 werd het RRR officieel als revalidatiecentrum erkend.
Terberg Leasing geeft OptiVolt opdracht installatie V-Liner® en MultiLiners®.

Terberg Leasing B.V. is altijd te vinden in het midden van de Top-10 van auto lease maatschappijen van Nederland en is één van de grootste onafhankelijke auto lease maatschappij. Met ruim 120 enthousiaste medewerkers bieden we onze relaties een uiterst persoonlijke dienstverlening . Terberg Leasing is onderdeel van de Terberg Group, een internationale groep van bedrijven die al 140 jaar het karakter van familiebedrijf heeft weten te behouden en waarbij het innovatieve karakter en de ’ouderwetse’ service haar succesfactoren zijn.
OptiVolt krijgt opdracht van het Baarnsch Lyceum voor installatie V-Liner® en MultiLiners®.

Het Baarnsch Lyceum is een algemeen bijzondere school voor voortgezet onderwijs. De school onderscheidt zichzelf door zelfstandigheid en kleinschaligheid. Medewerkers van Het Baarnsch Lyceum werken vanuit de relatie. De relatie tussen leerling en medewerker is voorwaardelijk voor elke vorm van leren.

Het Baarnsch Lyceum koestert haar karakter: een enigszins ‘eigenwijze éénpitter’ (één zelfstandige school onder één bestuur) met als kernwaarden ondernemerschap, maatwerk en verbondenheid.
Optivolt en Hellemans Consultancy hebben op 7 november 2013 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze overeenkomst behelst acquisitie en exclusiviteit om de primaire dienstverlening van beide partijen beschikbaar te stellen aan bestaande klanten.

Lees verder
Optivolt is verheugd om het Slingeland ziekenhuis onder haar klanten te mogen rekenen.
Voor meer informatie zie het referentieboek.
Delta psychiatrisch centrum geeft OptiVolt opdracht om alle transformatoren en relevante elektromotoren op haar locatie te Poortugaal te voorzien van V-Liners® en MultiLiners®.

Delta helpt mensen met grote en kleine psychische en psychiatrische aandoeningen. De voorkeur is om mensen dicht bij huis of thuis te helpen. Bij complexe psychiatrische aandoeningen is het soms nodig om mensen op te nemen. Delta heeft daarvoor diverse opname-afdelingen. We vinden het belangrijk om de opname zo kort mogelijk te houden. Na een opname bieden we thuis behandeling en ondersteuning of bieden we poliklinische behandeling. Op afspraak komt de cliënt dan naar de polikliniek. Voor een kleine groep van onze cliënten is het belangrijk dat zij intensieve zorg krijgen en begeleid worden op het gebied van wonen, werken en dagbesteding. Ook dát biedt Delta. Delta heeft diverse begeleide woonvormen, trainingshuizen, werkactiviteitencentra en centra voor dagbesteding. Onze cliënten kunnen rekenen op persoonlijke aandacht en zorg. Zowel thuis als in onze eigen behandelcentra en klinieken. Maar ook als u in een algemeen ziekenhuis verblijft, kunt u rekenen op onze hulp als u dat nodig heeft
Theater de Purmaryn te Purmerend gunt de OptiVolt opdracht voor installatie V-Liner en optimalisatie van de gas/warmte installatie.

In theater de Purmaryn ontmoet u collega's, vrienden en (potentiële) klanten in een inspirerende omgeving.
• Dé plek voor uw bedrijfspresentaties met professioneel licht, beeld en geluid in een kleine zaal met 200 comfortabele stoelen of in een grote zaal met 500 stoelen.
• Ideaal om ongedwongen te netwerken in de foyer onder het genot van een hapje en een drankje, zeker wanneer u kunt napraten over de voorstelling die u zojuist samen heeft gezien.
• Theater met diner, een complete traktatie voor uw genodigden.
• Een geweldig relatiegeschenk!
Podium Mozaïek geeft opdracht voor installatie OptiVolt V-Liner®.

Podium Mozaïek is een internationaal cultuurpodium in Amsterdam-West, gevestigd in de voormalige Pniëlkerk aan de Bos en Lommerweg. Het programma biedt wereldmuziek, theater, kleinkunst en dans uit binnen- en buitenland. Theater Rast is vaste bespeler van het podium. Verder organiseert Podium Mozaïek regelmatig cultuureducatieve projecten. Voor of na een voorstelling bent u van harte welkom voor een drankje of een gerecht uit de wereldkeuken van Theatercafé Mozaïek.

Podium Mozaïek geeft Amsterdam-West z'n eigen culturele hart. In het gebouw vindt u verder een aantal kantoor-, studio- en atelierruimten. Podium Mozaïek is tevens beschikbaar voor congressen, bedrijfspresentaties en feesten.
Bouw & Infra Park gunt OptiVolt prachtige opdracht voor verbetering van de Power Quality door de installatie van V-Liners® en MultiLiner®.

Bouw & Infra Park ondersteunt met haar terrein, haar vastgoed, werknemers en service organisaties en mensen uit de gekozen sectoren zodat deze elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Ze stelt gebouwen en terrein beschikbaar voor praktijkopleidingen en evenementen van en voor organisaties en bedrijven. Ze stelt zalen en vastgoed beschikbaar voor de opleiding en huisvesting van studenten en cursisten, (meer)daagse conferenties, meetings, presentaties etc. Verder stelt ze diensten beschikbaar om organisaties te ontlasten zodat deze zich kunnen concentreren op hun eigen en elkaars taak.

Het is van belang dat de kenniseconomie en -netwerk van de bouwnijverheid wordt versterkt door kennis en ontwikkelingen uit te wisselen met een aantal sterk gerelateerde sectoren.
Leiderdorp ligt midden in de Randstad, 'tussen stad en land'. Aan de westzijde ligt Leiden, de rest grenst aan het Groene Hart.

De gemeente kenmerkt zich door een goed woon- en leefklimaat voor de ruim 26.000 mensen die er wonen. Ook bezoekers kunnen hun hart ophalen. Een bloeiend verenigingsleven, een ruim scala aan voorzieningen, een fiks winkelaanbod, grote bedrijvigheid en tal van ontspanningsmogelijkheden zijn hier te vinden.
Clifford Chance Amsterdam bespaart ruim 12% op het kWh verbruik door installatie van de OptiVolt V-Liner® en MultiLiners®.

In 2005 heeft Clifford Chance voor het eerst haar climate footprint vastgesteld voor het kantoor in Amsterdam. Daarna is er een klimaatcampagne gecreëerd met als doel het aansporen tot gedragsverandering bij de werknemers van Clifford Chance. Dit betrof vooral het gebruik van energie en papier. Daarnaast zijn organisatiebrede maatregelen getroffen zoals de vervanging van lampen en de inkoop van groene stroom, biologische koffie en andere duurzame alternatieven.

De werknemers van Clifford Chance hebben zeer positief gereageerd op de campagne wat heeft geleid tot groter milieubewustzijn en aantoonbare gedragsverandering: de climate footprint is inmiddels met meer dan 40% gedaald!
Damen Galati geeft OptiVolt opdracht voor volledig Power Quality onderzoek voor haar scheepswerf in Roemenië.

Damen is an international shipyard group with the heart of a family. We operate in every niche market where we see an opportunity to improve, innovate or invest. In everything we develop, we always aim for what our customers need and what they wish for. We listen carefully to our customers and we invest a great deal in innovation, research and development. That’s why we’re simply able to build better boats. The shipping craftsmanship in Galati is as old as the town itself. Since the end of the 15th century, Galati had a lot of handicraftsmen who, in their own workshops, made boats for their basic occupation.
McDonald’s heeft speciale ‘groene’ richtlijnen voor het verbouwen van restaurants. Dit eigen systeem bestaat uit drie niveaus: die aangeven hoeveel ton CO2 er per jaar bespaard wordt.

- Platina: Tot 35-50 ton minder CO2-uitstoot per jaar. Dit is de hoogste gradatie, waarvoor een restaurant het meeste moet investeren en waarbij gebruik wordt gemaakt van innovatieve technieken, zoals zonnepanelen en windturbines.

- Goud: Tot 30 ton minder CO-2-uitstoot per jaar. Op dit niveau passen we diverse extra technieken toe die energiebesparend werken, zoals gecentraliseerde bedieningspanelen en extra efficiënte motoren in HVAC-systemen.

- Zilver: Tot 9 ton minder CO2-uitstoot per jaar. Op dit niveau voeren we praktische maatregelen door op het gebied van verlichting, water, verwarming, ventilatie en airconditioning. Deze maatregelen betalen zichzelf op korte termijn terug.

Alle nieuwe restaurants die McDonald’s bouwt voldoen aan de gouden standaard. Alle verbouwde restaurants voldoen aan de zilveren standaard.
Na de succesvolle installatie van OptiVolt energiebesparende systemen bij 4 Humanitas gebouwen krijgt OptiVolt de opdracht voor verbetering van de power quality en optimalisatie van de gas/warmte installaties van het Humanitas gebouw aan de Bergweg te Rotterdam.

Stichting Humanitas is actief in Rotterdam, Spijkenisse en Capelle aan den IJssel op het gebied van zorg, welzijn, huisvesting en dienstverlening. Humanitas onderscheidt zich van andere zorgaanbieders en welzijnsinstellingen door haar aanpak, haar benadering van cliënten, de werkwijze van haar personeel en de inrichting van haar gebouwen. Begin 1996 werd in Rotterdam-Noord Humanitas-Bergweg in gebruik genomen. Het gebouw telt 195 woningen, een kleinschalige woonvoorziening voor dementerenden, een herinneringsmuseum (Thuiszorgmuseum), diverse dagvoorzieningen alsmede logistieke voorzieningen voor verschillende beroepsgroepen in de dienstverlening. Het gebouw werd op 29 mei 1996 feestelijk geopend door Koningin Beatrix.
CVO geeft OptiVolt opdracht voor optimalisatie van de gas/warmte installaties.

CVO behoort tot de grotere schoolbesturen van Nederland. Deze schaalgrootte brengt kansen en verantwoordelijkheden met zich mee. We zijn in staat om beleidsmatige kracht te ontwikkelen en onderwijs te realiseren op kleinschalige vestigingen, passend bij het type onderwijs en het type leerlingen. CVO ontwikkelt - in samenwerking met de scholen - op diverse terreinen beleid. We werken daarnaast nauw samen met andere schoolbesturen in Rotterdam en omgeving, bijvoorbeeld om te komen tot een leerlingvolgsysteem en een duale docentopleiding. Ook levert CVO - gevraagd en ongevraagd - een bijdrage aan landelijke en regionale politieke initiatieven.
J&W Verweij Projecten B.V. geeft opdracht voor installatie OptiVolt energiebesparende systemen in gebouw Flora.

Boskoop is een bloeiend kwekersdorp in het midden van Zuid-Holland. Er is een levendige handel in boomkwekerijproducten. Boskoop is een dorp met een rijke historie. J&W Verweij heeft in 1999 één van de belangrijkste historische panden van Boskoop gekocht en heeft de gemeente en de rijksdienst bereid gevonden dit gebouw tot monument verklaren. Dit gebouw is gebouw Flora.
McDonald’s heeft speciale ‘groene’ richtlijnen voor het verbouwen van restaurants. Dit eigen systeem bestaat uit drie niveaus: die aangeven hoeveel ton CO2 er per jaar bespaard wordt.

- Platina: Tot 35-50 ton minder CO2-uitstoot per jaar. Dit is de hoogste gradatie, waarvoor een restaurant het meeste moet investeren en waarbij gebruik wordt gemaakt van innovatieve technieken, zoals zonnepanelen en windturbines.

- Goud: Tot 30 ton minder CO-2-uitstoot per jaar. Op dit niveau passen we diverse extra technieken toe die energiebesparend werken, zoals gecentraliseerde bedieningspanelen en extra efficiënte motoren in HVAC-systemen.

- Zilver: Tot 9 ton minder CO2-uitstoot per jaar. Op dit niveau voeren we praktische maatregelen door op het gebied van verlichting, water, verwarming, ventilatie en airconditioning. Deze maatregelen betalen zichzelf op korte termijn terug.

Alle nieuwe restaurants die McDonald’s bouwt voldoen aan de gouden standaard. Alle verbouwde restaurants voldoen aan de zilveren standaard.
J&W Verweij Projecten B.V. geeft opdracht voor installatie OptiVolt energiebesparende systemen in gebouw Flora.

Boskoop is een bloeiend kwekersdorp in het midden van Zuid-Holland. Er is een levendige handel in boomkwekerijproducten. Boskoop is een dorp met een rijke historie. J&W Verweij heeft in 1999 één van de belangrijkste historische panden van Boskoop gekocht en heeft de gemeente en de rijksdienst bereid gevonden dit gebouw tot monument verklaren. Dit gebouw is gebouw Flora.
Het Leger des Heils kiest voor haar 50/50 hotel te Ede voor OptiVolt energiebesparende systemen.

Reeds 73 jaar is het Belmontterrein aan de Goorsteeg te Ede een centrum, waar het Leger des Heils zijn opleiding en ontspanning organiseert. Vanaf 1980 is het terrein opengesteld voor recreërend Nederland. Dit vond eerst plaats in de vorm van een groepsaccommodatie (de Herberg), de laatste 16 jaar als **** hotel en erkend congrescentrum.
Gemeente Voorschoten kiest voor OptiVolt energiebesparende systemen

Voorschoten is een prachtig groen dorp, tussen Den Haag, Leiden en Wassenaar!
McDonald’s heeft speciale ‘groene’ richtlijnen voor het verbouwen van restaurants. Dit eigen systeem bestaat uit drie niveaus: die aangeven hoeveel ton CO2 er per jaar bespaard wordt.

- Platina: Tot 35-50 ton minder CO2-uitstoot per jaar. Dit is de hoogste gradatie, waarvoor een restaurant het meeste moet investeren en waarbij gebruik wordt gemaakt van innovatieve technieken, zoals zonnepanelen en windturbines.

- Goud: Tot 30 ton minder CO-2-uitstoot per jaar. Op dit niveau passen we diverse extra technieken toe die energiebesparend werken, zoals gecentraliseerde bedieningspanelen en extra efficiënte motoren in HVAC-systemen.

- Zilver: Tot 9 ton minder CO2-uitstoot per jaar. Op dit niveau voeren we praktische maatregelen door op het gebied van verlichting, water, verwarming, ventilatie en airconditioning. Deze maatregelen betalen zichzelf op korte termijn terug.

Alle nieuwe restaurants die McDonald’s bouwt voldoen aan de gouden standaard. Alle verbouwde restaurants voldoen aan de zilveren standaard.
Heembouw kiest voor de energiebesparende systemen van OptiVolt.

Heembouw is als totaalaanbieder actief in de bouwbranche op het gebied van nieuwbouw en renovatie van bedrijfs- en utiliteitsgebouwen, kantoren en woningen. Als ontwikkelende aannemer is de uitvoering in handen van de vijf aannemersvestigingen in Amersfoort, Breda, Noordwijkerhout, Roelofarendsveen en Rotterdam.
HEMA Drachten kiest ook voor installatie van de OptiVolt V-Liner®.

HEMA staat midden in de maatschappij en dicht bij de mensen. Ze nemen verantwoordelijkheid voor die samenleving en streven voortdurend naar een juiste balans tussen mens, milieu en bedrijfsvoering. HEMA wil goed zijn voor de mensen binnen het bedrijf én voor de wereld om hen heen. Dat hebben ze altijd gedaan en zullen ze blijven doen.
Avans Hogeschool gaat voor installatie van energiebesparende apparatuur OptiVolt.

Avans Hogeschool verzorgt hoger onderwijs in acht sectoren, op zeven locaties, in drie steden. Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Avans heeft een levendig netwerk van studenten, docenten, lectoren en professionals. Samen creëren wij kennis en leveren een bijdrage aan een duurzame samenleving.
Van Der Valk Hotel Houten geeft OptiVolt opdracht voor installatie van energiebesparende systemen.

Van der Valk Hotels & Restaurants mag zich met recht het grootste horecaconcern van Nederland noemen. Al meer dan 150 jaar lang bouwen diverse generatie Valken gebouwd aan het familiebedrijf met de bekende warme gastvrijheid. Van der Valk Hotel Houten is een van de vele Van der Valk hotels.

Van der Valk Hotel Houten is echter veel meer dan alleen een hotel. Met 20 vergaderzalen, gratis wifi, een flexibel en ervaren team, kamers voorzien van whirlpool en rainshower, een verfijnd restaurant en gezellige hotelbar zullen uw gasten van alle gemakken zijn voorzien om comfortabel te kunnen ontspannen na een intensieve dag. Van der Valk Hotel Houten is gunstig gelegen dichtbij Utrecht en de Jaarbeurs zodat u altijd uitgerust op uw afspraak kan arriveren.
De OptiVolt energiebesparende systemen leveren een kWh besparing van ruim 15%. De investering heeft hiermee een terugverdientijd van 2,1 jaar.

Nimeto Utrecht is een professionele MBO vakschool met zes commercieel creatieve voltijd BOL opleidingen (Beroeps opleidende leerweg-dagonderwijs) in Utrecht. Daarnaast verzorgt Nimeto Utrecht ook deeltijd BBL opleidingen (Beroepsbegeleidende leerweg-deeltijd onderwijs).
De Lange Houttechniek geeft opdracht voor installatie V-Liner®

De Lange Houttechniek is gespecialiseerd in het produceren van houten ramen, deuren en kozijnen. Met geavanceerde technieken kunnen wij tevens uitzonderlijke producten realiseren, zoals luxe (voor)deuren, rond- en toog-werk en prefab gevelelementen. Daarnaast is ambachtelijk werk ons vakmanschap, wij renoveren authentieke producten zo goed mogelijk naar de oorspronkelijke staat.
Super Game Heerlen geeft opdracht aan OptiVolt voor installatie V-Liner ® en MultiLiners®.

Op 5 april 2006 heeft Super Game Heerlen haar deuren geopend en is met 350 vierkante meter vloeroppervlak de modernste vestiging van Super Game. Het statige pand van Super Game ligt in het hart van de stad, op loopafstand van het bruisende uitgaanscentrum.
De website www.optivolt.com levert onder dezelfde naam als Optivolt B.V. te Alkmaar energiebesparende producten. OptiVolt B.V. heeft geen samenwerking en onderhoud ook geen contacten met dit buitenlandse bedrijf. De directie en medewerkers van OptiVolt B.V. willen en kunnen geen uitspraken doen over de energiebesparende producten die dit bedrijf levert.
Knauff Insulation geeft OptiVolt opdracht voor verbetering van de Power Quality.

Knauf Insulation Benelux maakt deel uit van Knauf Insulation wereldwijd. Knauf Insulation is al jarenlang toonaangevend producent van: Glaswol,Steenwol,EPS en XPS. In Oosterhout wordt Knauf Insulation Houtwol en Knauf Insulation EPS-Geëxpandeerd Polystyreen geproduceerd en bevindt zich tevens het verkoop- en marketingkantoor van de Benelux.Vlak onder de grens bij Maastricht in Visé wordt, voor o.a. de Nederlandse en Belgische markt, Knauf Insulation Glaswol metECOSE Technology geproduceerd. De Knauf Insulation XPS-Geëxtrudeerd Polystyreen producten worden vanuit Artix in Frankrijk geïmporteerd en de Steenwol producten komen uit Queensferry, UK.
Het project is gelegen aan de Euterpelaan te Heerlen en omvat de verbouwing en uitbreiding van het bestaande Rabobank kantoorgebouw tot het nieuwe hoofdkantoor van Rabobank Parkstad Limburg. Het terrein heeft een oppervlakte van 5.400m². Na uitbreiding zal het kantoor bestaan uit ca. 3.000m² BVO over twee bouwlagen (begane grond en verdieping -1). De bestaande schuilkelder op verdieping -2 wordt gehandhaafd in de huidige situatie. Voor het parkeren wordt het achter terrein ingericht. Bij de bouw zal veel aandacht worden besteed aan het gebruik van duurzame materialen en het ontwerp voldoet minimaal aan duurzaamheidsnorm BREEAM GOOD.
Ook McDonald’s Nijmegen kiest voor installatie van de V-Liner® van OptiVolt.

McDonald's staat midden in de samenleving. Ondernemen met oog voor de omgeving vinden we daarom bijzonder belangrijk. We nemen graag onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij. Naast de sponsoring op (inter)nationaal niveau, zoals bijvoorbeeld het Ronald McDonald Kinderfonds, de Olympische Spelen, WK en EK Voetbal, sponsoren de McDonald's restaurants verschillende initiatieven op lokaal niveau. Wij geven graag steun aan initiatieven die erop gericht zijn om mensen bewust te maken van het belang van een verantwoorde leefstijl. Als familierestaurant richt McDonald's zich daarbij speciaal op families en kinderen.
Sport en Recreatiecentrum de Does geeft Opdracht voor installatie van OptiVolt V-Liner®.

Sportfondsen Leiderdorp BV voert in opdracht van de Gemeente Leiderdorp de exploitatie van verschillende binnensportaccommodaties. In deze accommodaties vinden uiteenlopende activiteiten plaats. Zij bieden aan veel sportverenigingen, scholen, organisaties en particuliere bezoekers onder meer een gezellig subtropisch zwembad, sporthallen, gymzalen en horecagelegenheden die ook te huur zijn. Sport- en Recreatiecentrum "De Does" is een multifunctioneel sportcentrum. Het centrum ligt langs de A4 en heeft ruim voldoende parkeerplaatsen, een gezellig subtropisch zwembad, dubbele sporthal en een gezellige horecagelegenheid.
Merkur Casino kiest na de succesvolle installatie bij Merkur Hoofddorp ook voor installatie van de energiebesparende apparatuur van OptiVolt bij Merkur Amsterdam.

Merkur Casino is een internationaal bedrijf met meer dan 400 casino’s in Europa. In Nederland hebben we 5 vestigingen. Al onze casino's zijn voorzien van een zeer uitgebreide selectie van de nieuwste speelautomaten, daarnaast hebben we in elke vestiging ook een ruim aanbod van roulettes, pokermachines, etc.
McDonald’s Rotterdam Spaanse Polder en Vlaardingen kiest voor installatie van de V-Liner® van OptiVolt.

McDonald's staat midden in de samenleving. Ondernemen met oog voor de omgeving vinden we daarom bijzonder belangrijk. We nemen graag onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij. Naast de sponsoring op (inter)nationaal niveau, zoals bijvoorbeeld het Ronald McDonald Kinderfonds, de Olympische Spelen, WK en EK Voetbal, sponsoren de McDonald's restaurants verschillende initiatieven op lokaal niveau. Wij geven graag steun aan initiatieven die erop gericht zijn om mensen bewust te maken van het belang van een verantwoorde leefstijl. Als familierestaurant richt McDonald's zich daarbij speciaal op families en kinderen.
Sapa Building System België geeft OptiVolt opdracht voor een volledig power quality onderzoek van haar plant in het Belgische Lichtervelde.

Sapa Building System, divisie van de Zweedse groep Sapa, is één van de voornaamste leveranciers van aluminium profielsystemen voor schrijnwerk in Europa. De hoofdactiviteit betreft de ontwikkeling en de verdeling van aluminium profielsystemen. Sapa Building System streeft ernaar optimale systemen en projectoplossingen op de markt te brengen die een concrete meerwaarde bieden voor constructeurs, architecten, promotoren en particuliere bouwheren.
McDonald’s Maarsen en Huis ter Heide ondertekent overeenkomst voor installatie OptiVolt V-Liner’s®.
Brasserie Plaza geeft OptiVolt opdracht voor installatie van power quality verbeterende apparatuur.

Brasserie Plaza & Catering, voorheen Smikkelhof is al 30 jaar een begrip in Nieuwegein en omstreken. Gevestigd boven het winkelcentrum CityPlaza is dit de plek om even te ontspannen na het winkelen of te genieten van een heerlijke zakenlunch met collega’s of relaties.
Play World kiest voor de installatie van OptiVolt MultiLiners® en V-Liner® voor haar casino in Almere.
Spliethoff te Amsterdam geeft opdracht voor installatie OptiVolt apparatuur ter verbetering van de Power Quality.

De Spliethoff Groep, met Amsterdam als hoofdvestiging, is de grootste rederij in Nederland. Sinds de oprichting in 1921 heeft Spliethoff binnen de scheepvaartsector een uitstekende reputatie opgebouwd als betrouwbare en innovatieve partner met een enorme kennis en ervaring. Wereldwijd speelt de Spliethoff Groep een leidende rol op het gebied van het vervoer van hout en houtproducten, extreem zware lading, stukgoed en jachten. De Spliethoff Group beheert en bezit een grote en uiterst moderne vloot van meer dan 100 multipurpose-, zware lading- en roro schepen, variërend in grootte van 2.100 tot 23.000 ton. Alle Spliethoff Group schepen hebben minimaal 1A ijsklasse en sommige zelfs de hoogste ijsklasse, de 1A Super. Alle schepen varen onder de Nederlandse vlag.

Inloggen monitoring


Bent u al klant bij OptiVolt? Klik hier om in te loggen. Vraag OptiVolt om uw mogelijk gewijzigde inloggegevens.

Animatiefilm OptiVolt


OptiVolt

OptiVolt is met haar team van 22 professionele medewerkers en meer dan 400 klanten, dé specialist op het gebied van verbetering van elektrische infrastructuren en het optimaliseren van gas/warmte installaties bij grootverbruikers in energie. OptiVolt is een gerenommeerd en dynamisch bedrijf dat snel groeit en diverse vacatures heeft open staan.

Onze energiebesparingen zijn gegarandeerd en liggen tussen de 8-15% van het totale energieverbruik. OptiVolt behaalt deze besparingen door installatie van betrouwbare energiebesparende systemen en het zo efficiënt mogelijk inregelen van bestaande gas/warmte installaties.

Referenties van OptiVolt op de kaart

 

Klik op een provincie om onze klanten weer te geven


1. Verzorgingshuis de Oldenburgh


2. 't Rekerheem


3. AZ - Afas stadion


4. De Nieuwpoort


5. Hotel Estheria


6. Westcord Art Hotel Amsterdam


7. De Kweker


8. Westcord Fashion Hotel Amsterdam


9. Asfalt Productie Amsterdam


10. McDonald's Amsterdam Muntbergweg


11. Eggerding


12. HMC Amsterdam


13. Clifford Chance


14. Koninklijk Theater Carré


15. Mercure Hotel Amsterdam City


16. Granuband


17. Montessori Lyceum Amsterdam


18. CitizenM Hotel Amsterdam


19. st. Puur Zuid - Torendael


20. Zorgcentrum de Horizon


21. Camping Geversduin


22. Stichting Vrijwaard ten Anker


23. Stichting Vrijwaard De Golfstroom


24. Stichting Zorggroep Tellus


25. Omring Den Koogh


26. Generali Verzekeringsgroep N.V.


27. Zorgbalans (Velserduin)


28. Stichting Eckmunde Prins Hendrik


29. Stichting Eckmunde Huize Agnes


30. Stadhuis Gemeente Haarlem


31. Pieter de Raat Stichting


32. Houtindustrie Stam en Landman


33. Hema Hoofddorp


34. Merkur Casion Almere


35. Spielothek Nederland


36. De Horizon Stichting PCSOH


37. Omring Lindendael


38. Cebo Holland


39. Bertus-Dekker Seafood


40. HOGEM KVSA


41. Cornelis Vrolijk


42. Royaan


43. Jan van Scorel


44. Scorlewald


45. Grand Hotel Opduin


46. Hotel Tesselhof


47. Midgard


48. Klaas Puul


49. Gooise scholen


50. Ecomel


51. Evean Swaensborch


52. Hema nieuw Vennep


53. Waterlandsziekenhuis


54. KPI


55. Sint Michaelscollege


56. Camping de Nollen


57. Stadsschouwburg Haarlem


58. Het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam


59. Stedelijk Dalton College Alkmaar


60. Wereldhave


61. De Melkweg Amsterdam


62. ABN AMRO Kantoor Haarlem


63. Emdam Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij II


64. Havengebouw Amsterdam


65. ABN AMRO Amsterdam Foppingadreef


66. Theater de Purmaryn


67. Podium Mozaïek


68. Merkur Casino Amsterdam


69. Spliethoff


1. McDonald's Barendrecht


2. Laurens De Elf Ranken


3. Laurens De Tuinen


4. Plukon Convenience


5. McDonald's Bodegraven


6. Tuinderij Vers


7. Pieter van Foreest - Woonzorgcentrum Triangel


8. Westcord Hotel Delft


9. Pieter van Foreest - De Bieslandhof


10. Pieter van Foreest - Woonzorgcentrum Lindenhof


11. Pieter van Foreest - Woonzorgcentrum Abtswoude


12. AWI Vers Center


13. Hampshire Meerdervoort


14. Paard van Troje


15. HWW Rivierenbuurt


16. HWW Op de Laan


17. Swiss Leisure Casino Den Haag


18. De Thuishaven


19. ASTA casino


20. HWW Schildershoek


21. HWW Dr. W. Dreees


22. HWW Moerwijk


23. HWW. Vrederust West


24. HWW Houtwijk


25. HWW De Eshoeve


26. HHW Ametisthorst


27. Continental Bakeries


28. Stichting H3O Halmaheiraplein


29. Electroplast BV


30. Stichting H3O Koningstraat


31. Stadsgehoorzaal Leiden


32. Universiteit Leiden Willem Einthovengebouw


33. Universiteit Leiden Pieter de la Courtgebouw


34. Da Vinci


35. Gemeente Leiden


36. Stadsschouwburg Leiden


37. Hotel ibis Leiderdorp


38. PF Onings


39. Hema Ridderkerk


40. Aafje ´t Ronde Sant


41. Aafje Reyerheem


42. Westcord Hotel New York


43. Quaker Oats BV


44. Albeda College Divisie techniek


45. McDonald's Rotterdam Driemanssteeweg


46. Hotel Tulip Inn


47. CVO Rotterdam


48. Aafje Hoppesteyn


49. Aafje Zorghotel SFG


50. Aafje Schiehoven - Wilgenplas


51. Stichting Humanitas Akropolis


52. Aafje De Nieuwe Plantage


53. Holland Leisure Group Botersloot


54. Aafje Burghsluissingel


55. Aafje De Twee Bruggen


56. Aafje De Vijf Havens


57. Aafje Endeldijk


58. Aafje Maasstadziekenhuis


59. Aafje Meerweide


60. Aafje Restaurant Zuiderkroon


61. Aafje Restaurant Zuiderkroon


62. Aafje Sigrid Undsetweg


63. Aafje Smeetsland


64. Aafje Zuidwijk


65. Albeda College Haastrechtstraat


66. Albeda College Vlaardingen


67. Arie Blok


68. Bouman GGZ


69. Broekman


70. Caldic Europoort BV


71. HMCR Rotterdam


72. Delta Hotel


73. Laurens Ijsselmonde


74. Laurens, Aesopus


75. Laurens, Antonius Binnenweg


76. Laurens, De Hofstee


77. Laurens, Delfshaven


78. Laurens, Stadszicht


79. C.Steinweg Handelsveem B.V.


80. Humanitas Leeuwenhoek


81. Zuidplein Theater


82. Waalhaven Terminal


83. Zadkine Pr Alexanderlaan


84. Zonnehuisgroep Vlaardingen, Adriaan Pauw


85. Zonnehuisgroep Vlaardingen, Drieën-Huysen


86. Zonnehuisgroep Vlaardingen, het Zonnehuis


87. Vereniging voor CVO (Penta De Oude Maas)


88. Vereninging voor CVO


89. Floris Holding


90. Hema Wassenaar


91. Maritime Hotel


92. Stichting Pameijer


93. Scala Molenwetering


94. Port of Rotterdam


95. Promens/Polimoon BV


96. Renes


97. Stadsgehoorzaal Vlaardingen


98. Stichting Theater Zoetermeer


99. Stichting STAR


100. Stichting Humanitas- Carnissedreef


101. Verstegen Spices & Sauces BV


102. Damen Shipyards


103. Helvoet


104. Asfalt Prod Hoogblokland


105. Pieter van Foreest - De Naaldhorst


106. Pieter van Foreest - Woonzorgcentrum Veenhage


107. Curium


108. Pieter van Foreest - Woonzorgcentrum De Kreek


109. Pieter van Foreest - Woonzorgcentrum Sonnevanck


110. Pieter van Foreest - Woonzorgcentrum Duinhof


111. Hema Zwijndrecht


112. Smilde


113. Camping Callassande


114. Koninklijke Ouwehand B.V.


115. Campina Maasdam


116. Van Oordt Portion Pack B.V.


117. Center Parcs Port Zeelande


118. Sir Winston, Amusementscenter


119. Post Kogeko Roelofarendsveen


120. Plastirol BV


121. Lommerrijk


122. Stadhuis Gemeente Gorinchem


123. De Haagse Hogeschool


124. Krijco Casino Alexandrium


125. Delta Psychiatrisch Centrum


126. Recreatiecentrum Zevenkampse Ring


127. Gemeente Zoetermeer


128. Zadkine Rotterdam


129. Rabobank Dordrecht


130. Omefa


131. Activite


132. D-Winkels


133. Café-restaurant De Tuin


134. Utopolis


135. Swinhove Groep


136. KC & KABK Den Haag


137. Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam


138. Gemeente Leiderdorp


139. McDonald’s Capelle a/d IJssel


140. Humanitas


141. CVO


142. J&W Verweij Projecten B.V.


143. Gemeente Voorschoten


144. Heembouw


145. De Lange Houttechniek


146. Sport en Recreatiecentrum de Does


147. McDonald’s Rotterdam Spaanse Polder


148. McDonald’s Vlaardingen


149. McDonald’s Maarsen


150. McDonald’s Huis ter Heide

Alle geïnstalleerde OptiVolt systemen hebben tot heden de volgende kWh besparing opgeleverd:


De vermindering aan CO₂ uitstoot in kg:

Het aantal huishoudens dat daarmee van stroom kan worden voorzien: